Working group de la comissió de Pleasure Navigation de la UIM

El dissabte dia 2 de febrer es va reunir a la seu de la Federació un working group de la comissió de Pleasure Navigation de la UIM, per tractar temes referits a les categories d’Endurance. Van participar-hi persones d’Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Itàlia, Portugal i Suècia. Va estar present el secretari general de la UIM, senyor Thomas Kurth qui, per cert, parla un excel·lent català. La reunió va durar 13 hores. Les propostes acordades han de ser ara aprovades per la Junta Directiva de la UIM.

Reunió UIM

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing