Vine a navegar amb la Federació

La Federació Catalana de Motonàutica convoca als aficionats a la moto aquàtica a navegar en els mateixos circuits de les regates, amb la finalitat de poder provar les característiques d’aquest esport, sota la definició de “tandes”.

Tandes

Podran venir a navegar totes les motos de conducció dempeus que compleixin totes les condicions de seguretat exigibles per a la navegació, degudament matriculades i que disposin d’assegurança de responsabilitat civil segons el que disposa el RD 607/1999. Només podran governar les motos els seus propietaris i les persones per ells autoritzades, per escrit.

Tots els participants hauran de tenir una llicència esportiva en vigor expedida per la Federació Catalana de Motonàutica, exclusivament i hauran d’inscriure’s en els mateixos terminis que els pilots de competició, enviar la documentació prèviament a la Federació Catalana de Motonàutica i ratificar questa inscripció el mateix dia de la regata.

Durant els intervals entre les mànegues oficials, els participants a les tandes podran navegar en el mateix circuit que ho facin els pilots de competició. Podran disposar de fins a un màxim de 4 tandes de navegació, amb una durada màxima de deu minuts. Tots els participants hauran de dur en tot moment un equipament personal idèntic al que usen els pilots de competició.

No hi haurà cap mena de competició, no es faran classificacions ni es lliuraran premis.

No totes les regates del Campionat de Catalunya tindran tandes. Això estarà indicat a cada anunci de regata.

Els participants podran fer-ho un màxim de 3 convocatòries o una temporada completa. Un cop superat aquest número hauran de decidir si s’integren a la competició o no.

,

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing