Les autoritzacions federatives no han estat anul·lades

INFORMACIÓ REFERENT A L’ENTRADA EN VIGOR DEL RD 875/2014, DE 10 D’OCTUBRE, PEL QUE ES REGULEN LES TITULACIONS NÀUTIQUES PER AL GOVERN DE LES EMBARCACIONS D’ESBARJO.

Autorització Federativa no anul·ladaUs informem que el passat dia 11 d’octubre el BOE va publicar el Real Decreto 875/2014 pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.

Aquesta nova disposició introdueix canvis pel que fa a les titulacions existents fins ara. L’Autorització Federativa que faculta el govern d’embarcacions d’esbarjo de fins a 6 metres d’eslora propulsades amb un motor de fins a 40 kW de potència (55 Hp) deixarà de poder ser expedida a partir de l’onze de gener de 2015.

No obstant això, els posseïdors d’aquesta Autorització Federativa continuaran tenint dret a la seva possessió de per vida, amb la única condició d’haver de renovar-la periòdicament, cada deu anys, com s’ha fet fins ara. És a dir, no cal fer cap altra gestió per conservar les atribucions actuals.

Les Autoritzacions Federatives no han estat anul·lades.

Si els posseïdors de l’Autorització Federativa volen augmentar les seves atribucions, poden optar a l’obtenció d’una nova titulació anomenada “llicència de navegació”, que permet governar embarcacions de fins a 6 metres d’eslora, com fins ara, però amb la possibilitat de muntar tota la potència que admeti el fabricant de l’embarcació en la documentació de la pròpia embarcació.

Per a l’obtenció de la nova “llicència de navegació”, les persones que ja tenen l’Autorització Federativa, hauran de fer unes pràctiques de “seguretat i navegació” de quatre hores, en un centre habilitat per a tal activitat.

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing