Avís legal

Avís legal

El present avís legal regula l’ús del servei del lloc d’Internet www.motonautica.org que la Federació Catalana de Motonàutica posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització d’aquest lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest avís legal.

INFORMACIÓ GENERAL

El domini www.motonautica.org és una web que pertany a la Federació Catalana de Motonàutica amb domicili social a Avinguda Madrid 63-73 Baixos 8, 08028 Barcelona, amb CIF Q-5855001-C, e-mail: info@motonautica.org. Tel. 93 330 47 57.

ACCÉS AL SITE

L’accés als continguts que ofereix la Federació Catalana de Motonàutica és totalment gratuït per als usuaris. La funció del portal és la d’oferir la informació més completa possible.

La Federació Catalana de Motonàutica es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els dissenys, gràfics, logotips, fotografies, textos i els materials que s’exposen en aquest lloc web estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de la Federació Catalana de Motonàutica o es disposa de l’autorització dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la Federació Catalana de Motonàutica. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, gràfics, logotips, fotografies, textos i materials aliens a la Federació Catalana de Motonàutica que puguin aparèixer en aquest lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte als mateixos.

CODI ÈTIC DE RESPECTE COMERCIAL

Conforme a l’establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Federació Catalana de Motonàutica es compromet a no remetre comunicacions comercials sense que existeixi una sol·licitud prèvia o consentiment. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als federats que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre ambdós.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

La Federació Catalana de Motonàutica no es fa responsable dels danys i perjudicis, de qualsevol mena, que puguin produir-se per l’ús de la informació que apareix en el seu lloc web. De la mateixa manera, no garanteix l’absència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que siguin deguts a la presència de virus en els continguts  els quals puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

La Federació Catalana de Motonàutica no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc web i altres continguts de tercers llocs webs. La presència d’enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa. Així doncs, la Federació Catalana de Motonàutica no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a les pàgines web a les que es dirigeixin els enllaços.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a la resolució de qualsevol qüestió relacionada amb el present lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual l’usuari i la Federació Catalana de Motonàutica es sotmeten expressament, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats de l’ús d’aquest lloc web els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Lloc web creat per IzandoMarketing