Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc per mitjans telemàtics el dia 28 de març de 2022, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona.

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Exposició i aprovació, si escau, de l’informe de la Junta Directiva.

2n Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2021 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

3r Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel 2022.

4t Estudi i aprovació, si escau, de la quota de les llicències per a l’any 2023.

5è Presentació i aprovació, si escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2022.

6è Estudi i aprovació, si escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2022.

7è Estudi i aprovació, si escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2022.

8è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 8 de març de 2022.

9è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2022.

10è Torn obert de paraules.

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 23 de febrer de 2022

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing