Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc a la seu de la Federació, Av. Madrid, 63-73, Bxs 8, 08028 Barcelona, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, del dia 23 de març de 2023.

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Ratificació, si escau, dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

2n Exposició i aprovació, si escau, de l’informe de la Junta Directiva.

3r Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2022 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

4t Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel 2023.

5è Presentació i aprovació, si escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2023.

6è Estudi i aprovació, si escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2023.

7è Estudi i aprovació, si escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2023.

8è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 3 de març de 2023.

9è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2023.

10è Torn obert de paraules.

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 21 de febrer de 2023

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing