Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc per mitjans telemàtics el dia 17 de maig de 2021, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona.

 

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Ratificació, si escau, dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

2n Exposició i aprovació, si escau, de l’informe de la Junta Directiva.

3r Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2020 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

4t Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel 2021.

5è Presentació i aprovació, si escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2021.

6è Estudi i aprovació, si escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2021.

7è Estudi i aprovació, si escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2021.

8è Acceptació, si escau, del càrrec de patró a la Fundació UFEC i designació del President de la Federació en la seva representació al patronat.

9è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 27 d’abril de 2021.

10è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2021.

11è Torn obert de paraules.

 

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 16 d’abril de 2021

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing