Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc per mitjans telemàtics el dia 23 de juliol de 2020, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona.

 

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Exposició i aprovació, si s’escau, de l’informe de la Junta Directiva.

2n Informe i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2019 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

3r Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2020.

4t Presentació i aprovació, si s’escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2020.

5è Estudi i aprovació, si s’escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2020.

6è Estudi i aprovació, si s’escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2020.

7è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 3 de juliol de 2020.

8è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2020.

9è Torn obert de paraules.

 

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 23 de juny de 2020

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing