Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc a la seu de la Federació, Av. Madrid, 63-73, Bxs 8, 08028 Barcelona, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona, del dia 10 d’abril de 2019.

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Exposició i aprovació, si s’escau, de l’informe de la Junta Directiva.

2n Informe i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2018 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

3r Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2019.

4t Presentació i aprovació, si s’escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2019.

5è Estudi i aprovació, si s’escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2019.

6è Estudi i aprovació, si s’escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2019.

7è Exposició i aprovació, si s’escau, del programa de Compliment Normatiu.

8è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 21 de març de 2019.

9è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2019.

10è Torn obert de paraules.

 

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 8 de març de 2019

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing