Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc a la seu de la Federació, Av. Madrid, 63-73, Bxs 8, 08028 Barcelona, a les 10.00 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona, del dia 24 de març de 2018.

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Exposició i aprovació, si s’escau, de l’informe de la Junta Directiva.

2n Informe i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2017 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

3r Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost pel 2018.

4t Presentació i aprovació, si s’escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2018.

5è Estudi i aprovació, si s’escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2018.

6è Estudi i aprovació, si s’escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2018.

7è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 5 de març de 2018.

8è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2018.

9è Torn obert de paraules.

 

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 23 de febrer de 2018

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing