Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Motonàutica tindrà lloc a la seu de la Federació, Av. Madrid, 63-73, Bxs 8, 08028 Barcelona, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, del dia 19 de març de 2024.

CONVOCATÒRIA

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

1r Exposició i aprovació, si escau, de l’informe de la Junta Directiva.

2n Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2023 amb el tancament del balanç, compte de resultats i la memòria econòmica.

3r Presentació i aprovació, si escau, del pressupost pel 2024.

4t Estudi i aprovació, si escau, de la quota de les llicències per a l’any 2025.

5è Presentació i aprovació, si escau, del calendari esportiu i del pla general d’actuació per a l’any 2024.

6è Estudi i aprovació, si escau, dels Reglaments esportius per a l’any 2024.

7è Estudi i aprovació, si escau, dels criteris d’ajuts a pilots per a l’any 2024.

8è Elecció de la persona que representarà a la Federació en l’Assemblea de la federació espanyola.

9è Resolució de les propostes presentades reglamentàriament pels membres de l’Assemblea fins el dia 28 de febrer de 2024.

10è Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta i de tres verificadors per a la verificació comptable de l’exercici 2024.

11è Torn obert de paraules.

Yolanda Iglesia

Secretària

Barcelona, 16 de febrer de 2024

Comments are closed.

Lloc web creat per IzandoMarketing